Photobucket
In asteptarea vestilor bune si anume votarea normelor metodologice de aplicare a Legii mamelor, va scriu despre Concediul Paternal si Atestatul de absolvirea a cursului de puericultura.

Baza legala pentru concediul paternal este Legea 210 din 1999 numita si Legea concediului paternal ( iata textul:

LEGE nr.210 din 31 decembrie 1999
Legea concediului paternal

Textul actului publicat în M.Of. nr. 654/31 dec. 1999

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
(1) Concediul paternal se acorda in conditiile prevazute de prezenta lege, in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului-nascut.
(2) Tatal copilului nou-nascut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucratoare, in conditiile prevazute de prezenta lege.

ART. 2
(1) In cazul in care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal platit de 5 zile lucratoare.
(2) Concediul paternal se acorda la cerere, in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, justificat cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a petitionarului.
(3) Indemnizatia pentru concediul paternal se plateste din fondul de salarii al unitatii si este egala cu salariul corespunzator perioadei respective.

ART. 3
(1) Tatal care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la nasterea propriului copil, la o permisie de 7 zile calendaristice, acordata in conditiile prevazute la art. 2 alin. (2).
(2) Permisia prevazuta la alin. (1) se acorda si tatalui care satisface serviciul militar obligatoriu, in vederea recunoasterii paternitatii, in conditiile legii. Permisia solicitata va fi justificata cu certificatul de nastere al noului-nascut, din care sa rezulte calitatea de tata a militarului, respectiv cu declaratia de recunoastere a paternitatii, intocmita in conditiile legii.

ART. 4
(1) In cazul in care tatal copilului nou-nascut a obtinut atestatul de absolvire a cursului de puericultura, durata concediului paternal, acordat in conditiile art. 2, se majoreaza cu 10 zile lucratoare.
(2) Tatal poate beneficia de prevederea cuprinsa la alin. (1) numai o singura data.

ART. 5
(1) In cazul decesului mamei copilului in timpul nasterii sau in perioada concediului de lauzie, tatal copilului beneficiaza de restul concediului neefectuat de catre mama.
(2) Pe perioada concediului acordat in conditiile alin. (1) tatal copilului beneficiaza de o indemnizatie egala cu ajutorul pentru sarcina si lauzie cuvenit mamei sau de o indemnizatie calculata dupa salariul de baza si vechimea in munca ale acestuia, acordata de unitatea la care tatal isi desfasoara activitatea, la alegere.

ART. 6
In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi, Guvernul va aproba prin hotarare normele metodologice de aplicare, la propunerea comuna a Ministerului Sanatatii si a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

ART. 7
Prezenta lege intra in vigoare la 45 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 15 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) si 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

precum si

ART. 6
(1) Tatal copilului nou-nascut, care participa efectiv la ingrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal platit de 15 zile lucratoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucratoare cu inca 10 zile lucratoare, daca a obtinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultura.
(2) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal in conditiile alin. (1) se acorda numai o singura data, indiferent de numarul copiilor titularului
si

art. 7 al HG 244/2000 – Normele metodologice de aplicare a legii concediului paternal

cu textul:

” Cursul de puericultura consta in prezentarea unor notiuni elementare teoretice si practice necesare in vederea ingrijirii copilului mic, in vederea participarii efective a tatalui la ingrijirea propriului copil nou-nascut.
(2) Cursul de puericultura va fi tinut de medicul de familie al tatalui, in perioada de sarcina a mamei sau dupa nasterea copilului.
(3) In urma verificarii notiunilor dobandite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a Cursului de puericultura.
(4) In cazul in care tatal are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesara absolvirea cursului de puericultura, ci numai obtinerea atestatului in conditiile prevazute la alin. (3).
(5) Atestatul reprezinta actul doveditor prin care se constata insusirea notiunilor prevazute la alin. (1) si cuprinde, impreuna cu aceasta constatare, datele personale din cartea de identitate a tatalui, locul sau de munca, data eliberarii, semnatura si parafa medicului de familie.”
Va postez mai jos si formularul de atestat, e bine sa il aveti la voi cand mergeti la medicul de familie( unii medici de familie nu cunosc legea sau nu vor sa o cunoasca, evita complicatiile si munca in plus………)

Cabinet medical individual de familie
……………………………………………….

ATESTAT
de absolvire a cursului de puericultură

Dl./dna ……………………………………, posesor al B.I./C.I. seria ……. nr…………………, eliberată de ………………………………….. la data de ……………………, domiciliat în …………………………………………………………………………………………………, încadrat la ………………………………………….., asigurat la Casa de Asigurări a Municipiului Bucureşti, posesor al carnetului de asigurat seria ………………………, a însuşit temeinic noţiunile elementare teoretice şi practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, necesare participării efective a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut, prezentate în cadrul cursului de puericultură ţinut la cabinetul medicului de familie.
Prezentul atestat se eliberează pentru a-i servi asiguratului la acordarea concediului paternal, în condiţiile prevederilor art.4 alin.(1) din Legea nr.210/1999 privind concediul paternal şi art.7 din Hotărârea Guvernului nr.244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999.

Data Semnătura şi parafa
medicului de familie”

Dragi viitori tatici, e dreptul vostru de a beneficia de concediul paternal, bucurati-va de el.

About these ads